OpenSite Designer

Építőmérnöki tereptervezés 

 Az OpenSite Designer egy új alkalmazás, amely nyílt modellezési környezetet használ a helyszíntervezési projektek megvalósítására, a tervezéstől a befejezésig. Az alkalmazás teljes körű tervezési lehetőségeket biztosít többek között a gyors helyszínmodellezéshez és elemzéshez, földmunkák optimalizálásához és mennyiségi meghatározásához, a vízelvezetéshez és földalatti közmű-tervekhez, valamint a projektadatok automatizált átadásához.
Az OpenSite Designer az elérhető legátfogóbb építésihelyszín-tervező munkafolyamatot kínálja, ideértve a valóságmodellezést, a geotechnikát, a földalatti közműhálózatot, a csatornahálózatot és csapadékvíz elvezetést, a terepmodellezést, a részletes rajzkészítést és vizualizációt.

 

Az OpenSite Designer használatával:

  • Pillanatok alatt összefüggő kiinduló adatok gyűjthetők különböző forrásokból, mint például pontfelhőkből, 3D valósághálókból, terepadatokból, képekből és térinformatikai információkból, annak érdekében, hogy a projekt minél inkább valósághű beállításokkal rendelkezzen.
  • A tervezési munkarészek modell-központú előállításával nagyfokú teljesítménynövekedés érhető el a modellezésben.
  • Pontosan és biztonságosan oszthatók meg a projekt információi az egyes csoportok, helyszínek és szakágak között.
  • A Catalog Services szolgáltatás segítségével kezelhetők és továbbíthatók a funkcionális komponensek a tervezőcsoporton belüli következetes és alkotó tervezés érdekében.
  • A Documentation Center segítségével részletes szakági dokumentáció készíthető a projekt összes műtárgyáról.
  • Valósághű vizualizációk oszthatók meg a nyilvánossággal és az érdekelt felekkel, a visszajelzések és a projekt jóváhagyás meggyorsítása érdekében.

 

A PROGRAM KÍNÁLTA LEHETŐSÉGEK:

 

Hozzáférés a termékadatbázisokhoz
A Component Center-hez való hozzáféréssel – mely a gyártók által összeállított digitális eszköztár egy felhőszolgáltatásban – lehetővé válik az előállított komponensek, szervezet- vagy projekt-specifikus tartalmak és szabványok gyorsabb elérése, következetesebb használata. Specifikus alkalmazások és iparágak esetén használhatók a paraméterezhető komponensek a különböző szakágakat magukba foglaló projektcsapatok között. Az alkalmazás támogatja a dolgozók közötti tudásmegosztást és biztosítja az egyes termékek adatainak naprakészségét azok teljes élettartama alatt.

 

Automatizált rajzkészítés
A Documentation Center-t használatával, kiváló minőségű rajzok állíthatók elő automatikusan, beleértve az egész projektet felölelő különböző szakágakat tartalmazó dokumentációkat is. Élő kép biztosítható a projektről tervlap nézetben is. Ahogy a modellen végrehajtott változtatások azonnal megjelennek a tervlapokon, ugyanúgy a tervlapokon végrehajtott változtatások is megjelennek az eredeti modellen.

 

Tervezés valóságos környezetben
Ezzel a lehetőséggel könnyedén illeszthetők be képek, pontfelhők és 3D valósághálók a terv- és szerkezet-modellekbe, amelyek segítenek tisztán látni a fennálló feltételeket és felgyorsítani a terv-modellezési munkafolyamatokat. A tervek kiegészíthetők térinformatikai adatokkal annak érdekében, hogy a modellek földrajzilag pontosan helyezkedjenek el.

 

Építésihelyszín-tervek kidolgozása
Egyszerűen és gyorsan létrehozható, optimalizálható, vagy épp felülvizsgálható egyszerre több tervezési forgatókönyv, legyen szó kereskedelmi, ipari, vagy létesítményi projektről, mindhez meghatározható az optimális helyszínterv. Az automata-rajz lehetőségekkel parkolóhelyek, utcák, járdák, épületek és egyéb tervezési objektumok hozhatók létre.

 

Tereprendezési és csapadékvíz-elvezetési tervek létrehozása
Létrehozhatók, optimalizálhatók, vagy épp felülvizsgálhatók tereprendezési és csapadékvíz-elvezetési tervekkel kapcsolatos koncepcionális alaprajzok, miközben nyomon követhetők a felmerülő költségek. Bevágási és feltöltési számítások készíthetők pillanatok alatt.
Teljes mértékben költségoptimalizált helyszíni tervek készíthetők, ez által idő és pénz takarítható meg, miközben csökkenthető a beruházás anyagi kockázata.

 

Szakági modellek egyesítése a helyszín tervekbe
Helyszíntervek, csatornahálózatok, úthálózatok, épületek és egyéb helyszíni objektumok beillesztésével biztosítható, hogy a modellek minden projekt információt bemutassanak. Egyesíthetők a modellek, hogy azok könnyedén átláthatóvá váljanak a tervezett környezetben.

 

Teljes csapadék- és szennyvíz hálózatok modellezése, elemzése és tervezése
Létrehozhatók, kezelhetők, tervezhetők, és elemezhetők csapadékvíz- és szennyvíz hálózatok, melyek teljes mértékben beépülnek az úthálózati tervekbe. A hálózatok kezelhetők helyszínrajzi vagy szelvény nézetben, megjelenítve nemcsak a csatornahálózati modellt, de más közműhálózatok modelljeit is.

 

Tervezési-idő elemzés
A tervezési-idő elemzésekkel kiértékelhető a tervezési projekt hatékonysága, mely optimális tervezési eredményességet biztosít különböző tervezési feladatok esetén is úgy, mint a vízelvezetés, domborzat, biztonság, osztályozás, látási viszonyok tervezése és hasonlók.

 

Gyakori tervelrendezések újrafelhasználása
Speciális „civil cell”-ekkel, vagyis építőmérnöki cellákkal biztosítható a szabványok betartása, melyek javítják a terv minőségét és megszüntetik a gyakori alakzatok ismételt tervezésének szükségességét. Egy építőmérnöki cella egyszerűségének vagy összetettségének nincsenek korlátai, bármilyen objektum modellezhető vele.

 

Tervek megjelenítése
Azonnali, valósághű, dinamikus 3D megjelenítés készíthető a tervekről kényszer-vezérelt sablonokkal és környezet érzékeny intuitív interfésszel. A tervek igény szerint, bármikor megjeleníthetők a munkafolyamaton belül. Nincs szükség más szoftverre, vagy egyéb speciális munkafolyamat kidolgozására.


bentley map

 

A képre kattintva további tartalmakat tekinthet meg a szoftver működéséről.


Kapcsolódó oldalak: 

OpenSite Designer

OpenSite Designer Product Data Sheet