Nyomvonalas létesítmények tervezése tanfolyam

A kurzus célja, hogy felhasználó megtanulja a nyomvonalas létesítmények tervezésére szolgáló szoftverek használatát. Az alapozó tanfolyamokon elsajátított kezdő szintű szoftverhasználati készségekre építve piacképes, naprakész számítógépes ismeretek átadása infrastruktúra tervezőknek. A programok felhasználói szintű tudásának elmélyítésén túl cél a valós, gyakran előforduló, komplex részfeladatok önálló megoldásának oktatása.

A tanfolyam időtartama: 3 nap, napi 8 óra

Előképzettség: CAD alapok 2D, CAD alapok 3D tanfolyam

Szoftverek: MXROAD, GEOPAK, InRoads, PowerSurvey, PowerRail Track (opcionális), SUDA – Subsurface Utiliy Design and Analysis (opcionális)

 

1. Alapkoncepció

Nyomvonalas létesítmények tervezésének alapjai. Jellemző munkafolyamatok áttekintése. CAD környezet. Eszköztárak.

2. Projekt 

Tervezési projekt létrehozása. Projekt beállítások, megfontolások. Stílusok használata.

3. Geodéziai eszközök

A geodéziai eszköztár megismerése. Adatbeolvasás változatos formátumokból (CAD, mérőeszköz gyártók saját formátumai, ASCII, szöveges adat importálás, pontfelhő). Adattisztítás.

4. Terepmodell

Digitális terepmodell alapkoncepciója. Terepmodell építésének beállításai. Terepmodellek típusai. Terepmodellek alkotóelemei, kezelésük (pont, törésvonal, vonallánc, zárt alakzat, külső határoló, szintvonal stb.) és rajzi megjelenítésük. Terepmodell építése változatos formátumokból. Hibák szűrése, javítása. Terepmodell elemzése, feliratozása, megjelenítési opciók.

5. Helyszínrajzi vonalvezetés

Geometriai fájl. Geometriai projekt felépítése. Elemtípusok és használatuk (egyenes, ív, átmeneti ívek). Helyszínrajzi vonalvezetés importálása. Helyszínrajzi vonalvezetés építése változatos eszközökkel (elem alapon, sarokpontokkal, regresszió (opcionális)). Szelvényezés. Feliratozás.

6. Magassági vonalvezetés

Elemtípusok és használatuk (egyenes, ív). Magassági vonalvezetés importálása. Magassági vonalvezetés építése változatos eszközökkel (elem alapon, sarokpontokkal, regresszió (opcionális)). Helyszínrajzi és magassági vonalvezetés kapcsolata. Feliratozás.

7. Túlemelés

Túlemelés beállításai. Túlemelés kapcsolata a tengelyekkel. Túlemelés értékeinek importálása, számítása. Lekérdezések

8. Tengellyel párhuzamos elemek tervezése

Tengellyel párhuzamos elemek (forgalmi sáv, burkolatszél, rézsű, sínszál stb.) tervezése string vagy mintakeresztszelvény alapon. Elemvezérlések (elhúzás, szélesítés, bővítés, magassági vezérlés stb.). Kapcsolat építése a tengellyel. 

9. Nem tengelyen alapuló létesítmények tervezése

Parkolók, épületalapok, rézsűk, tározók, tereprendezés stb. tervezése.

10. Vasút specifikus elemek tervezése (opcionális)

Kitérők, átszelések, komplex vágánykapcsolatok tervezése

11. 3D modell létrehozása

3D modell építésének alapjai. Logikai kapcsolatok felépítése. Tengelyhez kapcsolódó rézsűfelületek tervezése. Földmunka. Felületek, rétegek létrehozása és kezelése a modellen belül (burkolati rétegek, földmű rétegek stb.). Gyakran ismétlődő szakág specifikus elemek tervezése (körforgalom, útcsatlakozás, csomópont,, vízelvezetés stb.). Végső felületek és terepmodellek létrehozása.

12. Végső rajzi dokumentáció

Jellemző rajzi dokumentáció készítése, helyszínrajzok, hossz-szelvények, keresztszelvények. Lapok kezelése. Rajzi feliratozás, méretezés, sraffozás.

13. Lekérdezések, jelentések, mennyiségek

Report Manager használata. Geometriára, 3D modellre vonatkozó lekérdezések, kigyűjtések. Táblázatok létrehozása. EXCEL kapcsolat. Mennyiség számítás elem alapon, keresztszelvény alapon, felületek között.

14. Kapcsolat más szakágakkal és szoftverekkel (opcionális)

Térinformatikai formátumok használata Bentley Map segítségével. SUDA – Subsurface Utiliy Design and Analysis eszköztár áttekintése, vízelvezetés tervezése. Geotechnikai eszköztár. Kapcsolat hídtervezőkkel.