CAD alapok 2D tanfolyam

A kurzus célja, hogy a kezdő felhasználó tudását szilárd alapokra építse a CAD koncepciójával, rajzeszközeivel kapcsolatban. A résztvevők a tanfolyam során a rajzfájl beállításától a nyomtatásig végigkísérnek egy tipikus munkafolyamatot, miközben a megtanulják az eszközök használatát a MicroStation legújabb verzióján. Konkrét, a valóságban gyakran felmerülő problémák megoldását végzik. A gyakorlati képzés a legváltozatosabb mérnöki szakterületeket is bemutatja.

  • Magabiztos felhasználói és rajzi tudást ad.
  • Az összes 2D-ben előforduló rajzi szerkesztés, méretezés, feliratozás.
  • Cellák (blokkok), referenciák, tippek és trükkök.
  • Rendezi és felfrissíti a már meglévő ismereteket.

A tanfolyam időtartama: 4 nap, napi 8 óra

Előképzettség: Felhasználói szintű Windows ismeretek, nem szükséges előzetes CAD tapasztalat

Szoftverek: MicroStation, Bentley PowerDraft és minden olyan szakági alkalmazás melyben a MicroStation licensz elérhető

 

1. A MicroStation kezelőfelülete

A MicroStation elindítása. Rajzfájl megnyitása a MicroStation Kezelővel. Egérfunkciók a MicroStation-ben. A MicroStation képernyője. A rajzfájl bezárása.

2. A nézetablakok használata

Több nézetablak használata. A MicroStation nézetbeállító műveletei. Az Ablak menü további parancsai. A nézetbeállító műveletek használata a rajzolás alatt.

3. Az eszköztárak

A MicroStation szokványos eszköztárai. Az Eszközök menü.

4. A MicroStation Súgója

A Súgó megnyitása. Keresés a Súgóban. Eszköztippek. Súgókövetés.

5. Munkaegységek

Új rajzfájl létrehozása. Az új rajzfájl megnyitása. Mintafájlok. A rajzsík. Munkaegységek használata.

6. Egyenesek és ívek rajzolása

Az Eszközbeállítások ablak használata. Az elemek elhelyezésének általános menete. A Vonalhúzás eszköz. Az utolsó művelet visszavonása. Egy rajzelem törlése. A SmartLine elhelyezése eszköz használata. A Körelhelyezés eszköz használata. Az Ívelhelyezés eszköz. Körök, ívek és egyenesek használata.

7. Rajzelemek kezelése

Másolás. Mozgatás. Párhuzamos másolás/mozgatás. Arányváltás. Forgatás. Tükrözés. Élhez igazítás. Tömbök (mátrixok) szerkesztése. A méretarány kezelése.

8. Szneppelés a rajzelemekre

Rajzelemek pontos illesztése. Kulcspontra ugrás. A szneppelés módjának kiválasztása. A helyes szneppelés.

9. Az AccuDraw használata

Rajzelemek elhelyezése koordinátákkal. Az AccuDraw billentyűparancsai. Az AccuDraw beállításai. Szerkesztések az AccuDraw-val. Az AccuDraw távolság/szög opciója (polár koordinátamód). Az AccuDraw origójának beállítása. Az AccuDraw használata más eszközökkel. Az AccuDraw számológépe. Az AccuDraw rajzsíkjának forgatása. Az AccuDraw kikapcsolása.

10. Szerkesztés szögekkel

Poláris koordináta bevitel. A szögek megadásának módjai. A szögek formátuma és a pontosság. Az aktív szög. Tizedfokban adott szögek felszerkesztése. Fok – perc - másodpercben adott szögek felszerkesztése. Irányszögek felszerkesztése.

11. A rácsháló használata

Az Alaprács és a Referencia-rács. A Rács-zár használata. A rács megjelenítése és elrejtése.

12. Mérés

A mérések végrehajtása. Átváltás az angolszász és a metrikus mértékegységek között. A munkaegység átállítása rajzolás közben. Távolságmérés eszköz. A Sugár- és Szögmérés eszközök. A Területmérés (Measure Area) eszköz. Hosszmérés.

13. Rajzelem tulajdonságok

Aktív rajzi attribútumok. Szín (Color). Vonalstílus (Line Style). Vonalvastagság (Line Weight). Kitöltés (Fill). Elemtulajdonságok megváltoztatása. A MicroStation rétegkezelése. Rajzelemek mozgatása rétegek között.

14. Speciális nézetek

Nézettulajdonságok. Mentett nézetek (Saved Views). Nézetek mentése rajzfájlba.

15. Alakzatok

A téglalap elhelyezés eszköz. Alakzat elhelyezése. Derékszögű alakzat elhelyezése. Szabályos poligon elhelyezése.

16. A SmartLine eszköztár használata

A SmartLine beállításai.

17. Kiegészítő szerkesztések

Szögfelező szerkesztése. A Minimum távolság vonala eszköz. Vonalhúzás aktív szöggel.

18. Szöveges elemek használata

Szöveg létrehozása. A Szöveg beállító ablak. Betűtípusok kiválasztása. A Szövegmag elem. Beviteli mezők használata. Meglévő szöveg módosítása.

19. A kijelölő eszközök használata

A kijelölő eszközök áttekintése. Több elem együttes kezelése. Csoportképzés. Csoport bontása. Összes elem kiválasztása. A PowerSelector eszköz.

20. Visszavonás, Ismét, Biztonsági mentés

A Visszavonás parancs. Jel elhelyezése. A Visszavonás jelig parancs és hatása az Ismét utasításra. Az összes művelet visszavonása. Biztonsági mentés.

21. Rajzi elemek módosítása

Rajzelem törlése. Rajzelem módosítása. SmartLine módosítása. Részleges törlés. Rajzelem levágása. Vonaligazítás. Lekerekítés. Letörés. IntelliTrim. A Gyors mód. A Fejlett mód. Lekerekítések és letörések használata.

22. A Kerítés eszköz használata

Kerítés elhelyezésese. Kerítéstartalom kezelése

23. Rajzolás cellákkal (blokkokkal)

A cellák használata. Cella elhelyezése. A cellák típusa. Cellák készítése. Osztott cellák. Más cella elhelyezési módok. Cellák lecserélése. Aktív vonalhatároló elhelyezése. Egyéb cellaelhelyező eszközök. Cellák azonosítása. Cellák felbontása.

24. Összetett elemek létrehozása és felbontása

Összetett láncok létrehozása. Összetett alakzatok létrehozása. Tartomány létrehozása. Az Elemfelbontás eszköz.

25. Referencia fájlok, raszteres állományok használata (opcionális)

Raszteres referenciafájlok. Referenciafájlok használata több elemből álló tervekhez. Raszteres referencia állományok. Raszter állomány csatolása referenciaként. Raszter állomány újraméretezése. Raszter állomány mozgatása. Raszteres állományok kivágása és kitakarása (maszkolás).

26. Vektoros referencia állományok

Referenciaállományok csatolása. A Nézetfrissítés használata referencia állományok esetén. Referencia kitakarása és mozgatása. Referencia csatolása a "Húzd és dobd" módszerrel. Referenciaállomány újraméretezése. Elemek behívása referencia-állományból. Rétegkezelés referenciafájlokban. Vágómaszk elhelyezése és törlése. Módosítás a referencia-állományban. A csatolási beállítások módosítása. Referenciafájl lecsatolása. Referenciafájl újratöltése. A Látható, az Ugrás és az Elérés opciók. A referenciafájlok kezelésére szolgáló további funkciók.

27. Terület mintázása

Terület sraffozása. Terület keresztsraffozása. Terület mintázása. Lyukak elhelyezése a mintázatban. Mintázat attribútumainak megjelenítése. Mintázati attribútumok egyeztetése. Mintázat törlése. Társított mintázat használata. A Terülő (Flood) típusú mintázat speciális lehetőségei.

28. Jegyzetek és jelzők elhelyezése

Jegyzet elhelyezése. Jelző elhelyezése. Szöveg keresése és cseréje

29. Koordináta-értékek megírása (opcionális)

Egy pont koordinátáinak megírása. Grafikus elem jellemző pontjainak koordináta-megírása. Koordináta-kiírás fájlba. Koordináta-beolvasás fájlból.

30. A méretezésről

A Méretezés eszköztár. A Vonalas méretezések eszköztár tartalma. A Szögek méretezése eszköztár tartalma. A Radiális méretezés eszköztár tartalma. Az Egyéb méretezés eszköztár tartalma. Rajzelem méretezése. A méretezés igazítása. Társítási zár. Nyílhegyes méretezés. Bezárt szög méretezése. Radiális méretezés. Többsoros bázisméretezés. Tengelyes méretezés. Méretezési beállítások. Távolság és irányszög megírása. Méretezések módosítása.

31. Nyomtatás

A Nyomtatás arányának meghatározása. A nyomtatási terület beállítása. A rajz méretezése. A Nyomtatás párbeszédablak. Plotter kiválasztása. Oldalbeállítás. Nyomtatási elrendezés. Nyomtatási opciók. Nyomtatási előkép. Plotfájl létrehozása. A rajz kiküldése nyomtatóra vagy plotterre. Nyomtatás PDF formátumba.